Cykle planet we wróżbiarstwie

Charakterystyczne dla tego półcyklu jest to, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  energia, wyzwalana nieco nieświadomie oraz automatycznie, kierowana jest wyłącznie na zaspokojenie indywidualnych potrzeb. Najistotniejszą sprawą jest w tym artykule zachowanie tożsamości, a dominującym motywem staje się pragnienie jednostki, by zaznaczyć swoje istnienie w środowisku na ustalonych przez siebie warunkach. ułożenia planet w horoskopie przybywające skłaniają nas do impulsywnego, bezpośredniego działania, bez zastanawiania się nad jego prawdopodobnymi konsekwencjami oraz wpływem na innych ludzi. Toteż podstawowym sposobem ekspresji w tym półcyklu jest działanie instynktowne oraz spontaniczne. jednakże już poczynając od fazy przybywającego kwadratu jednostka zaczyna sobie uświadamiać, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  jej podstawowe potrzeby czasami pozostają w konflikcie z szerszymi procesami zachodzącymi w otoczeniu oraz dla dobra większej całości należy te potrzeby zmodyfikować. Konieczność zmian oraz adaptacji do wymagań środowiska zazwyczaj wzbudza w nas ślepy opór; tracimy pewność siebie oraz przyjmujemy postawę obronną.

About the Author

admin