Astrologia dla zaawansowanej wróżki

Druga połowa cyklu, nazywana półkolem ubywającym, rozpoczyna się w punkcie opozycji dwóch planet, a kończy w punkcie koniunkcji, gdzie cykl zaczyna się od początku (mówimy w tym artykule o cyklu synodycznym). Główny motyw tego półcyklu najpełniej wyraża natura opozycji. Generalnie, wszystkie ułożenia planet w horoskopie ubywające łączą się z podstawowymi procesami ewaluacji dotyczącymi równowagi między potrzebami jednostki oraz społeczeństwa. Człowiek powinien zmodyfikować własne cele zgodnie z rozwijającą się w nim świadomością skoordynowanej społecznej całości. Najpełniejszą świadomość tej nowej perspektywy zyskujemy w punkcie opozycji, ale pierwszy bodziec otrzymujemy już w fazie przybywającego kwinkunksa. Podczas trwania półcyklu ubywającego człowiek krok po kroku uczy się depersonalizować swe potrzeby oraz pragnienia, Jeżeli kolidują one z prawami innych. Zaczyna kierować się w życiu szerszymi celami, nie tylko własnymi popędami oraz pragnieniem samoekspresji. Skupiając się coraz konsekwentniej na sprawach międzyludzkich, rozwija obiektywizm oraz uczy się patrzeć na życie z szerszej perspektywy. W półcyklu ubywającym mamy wykorzystać doświadczenia zgromadzone wcześniej, podczas półcyklu przybywającego. ułożenia planet w horoskopie ubywające zachęcają nas do dzielenia się z innymi, tworzenia związków oraz świadomego integrowania celów własnych oraz innych ludzi na bardziej bezosobowym poziomie interakcji. Mamy w tym artykule okazję nauczyć się przyjmowania odpowiedzialności za własne działania w szeroko pojętym otoczeniu. Konstruktywnie, ten półcykl zachęca nas do udzielania bliźnim cennych wskazówek dotyczących życia w zgodzie z ideałem jedności.

About the Author

admin